4,9/5 368 bài dánh giá

Nhôm tung shin

Nhôm Tung Shin là hãng nhôm mang thương hiệu Đài Loan, được sản xuất tại Việt Nam. Nhôm Tung shin đã tại thị trường

 NHÔM TUNGSING là dòng nhôm phổ thông, đã có mặt tại Việt Nam từ rất sớm với các dòng cơ bản như sau:

1. Cửa đi hệ 1000.

Cửa đi hệ 1000 hay còn gọi là nhôm hệ 100 Tung Shin do có bản rộng cơ sở là 10cm, giá giao động từ 1,550,000vnđ/m2 - 1,850,000 vnđ/m2

 

1/   Cửa đi mở, lùa  thường nhôm trắng sữa hệ 700, dưới lá nhôm trên kính, hoặc nẹp gài chia ô giã gổ 5ly – 8ly Giá chỉ từ  790.000 - 950.000 VND/M2

Cửa đi mở, lùa  thường nhôm trắng sữa hệ 700Cửa đi mở, lùa  thường nhôm trắng sữa hệ 700

2/   Cửasổ lùa thường nhôm trắng sữa hệ 700, kính trắng từ 5ly – 8ly Giá chỉ từ 750.000 – 850.000 VND/M2

Cửasổ lùa thường nhôm trắng sữa hệ 700

3/   Cửa  sổ mở  thường nhôm trắng sữa hệ 700, kính trắng, nẹp gài chi ô giã gỗ  kính từ 5-8ly Giá chỉ từ  850.000 – 1.150.000 VND/M2

Cửa  sổ mở  thường nhôm trắng sữa hệ 700

4/   Cửa đi mở, lùa thường nhôm trắng sữa hệ 1000, dưới lá nhôm trên kính, kính suốt 8 hoặc nẹp gài chi ô giã gỗ kính 8 ly cường lực 

Giá chỉ từ 1.000.000 - 1.350.000 VND/M2

Cửa đi mở, lùa thường nhôm trắng sữa hệ 1000

* NHÔM TUNGSING,YNGHUA, ĐÀI LOAN  HỆ 700,HỆ 1000 NHÔM VÂN GỖ

cửa nhôm tung shin chia đố

1/   Cửa đi mở, lùa  thường nhôm  hệ 700, VÂN GỖ   kính trắng suốt từ 5ly – 8ly , Giá chỉ từ  800.000 - 950.000 VND/M2

Cửa đi mở, lùa  thường nhôm  hệ 700, VÂN GỖ

2/   Cửa  sổ lùa  nhôm VÂN GỖ hệ 700, kính suốt từ 5ly-8ly, Giá chỉ từ  950.000 – 1.050.000 VND/M2

Cửa  sổ lùa  nhôm VÂN GỖ hệ 700, kính suốt từ 5ly-8ly 

3/   Cửa  sổ mở  thường nhôm VÂN GỖ hệ 700, kính trắng suốt hoặc nẹp gài chi ô giã gỗ kính từ 5 ly – 8ly Giá chỉ từ   850.000 – 1.050.000/m2

Cửa  sổ mở  thường nhôm VÂN GỖ hệ 700, kính trắng 

4/   Cửa đi mở,lùa thường nhôm VÂN GỖ hệ 1000, dưới lá nhôm trên kính,kính suốt 8 ly hoặc nẹp gài chi ô giã gỗ Giá chỉ từ   1.300.000 - 1.450.000 VND/M2

Copyright © 2013 - 2022 by VIETTNWINDOW
Thiết kế webiste bởi www.ThanhLapWeb.Com Kingbao Media